ผู้เล่นขณะนี้  54 คน
ผู้ถูกแบน 1,151 ID
ตัวละครทั้งหมด  58,785 ตัว
ผู้เล่นทั้งหมด  47,036 ID
เซิฟเวอร์เปิดแล้ว วัน