ผู้เล่นขณะนี้  26 คน
ผู้ถูกแบน 1,216 ID
ตัวละครทั้งหมด  70,356 ตัว
ผู้เล่นทั้งหมด  53,304 ID
เซิฟเวอร์เปิดแล้ว วัน