ผู้เล่นขณะนี้  6 คน
ผู้ถูกแบน 1,149 ID
ตัวละครทั้งหมด  64,398 ตัว
ผู้เล่นทั้งหมด  49,718 ID
เซิฟเวอร์เปิดแล้ว วัน