ผู้เล่นขณะนี้  34 คน
ผู้ถูกแบน 1,193 ID
ตัวละครทั้งหมด  68,371 ตัว
ผู้เล่นทั้งหมด  52,049 ID
เซิฟเวอร์เปิดแล้ว วัน