เซิฟเวอร์เปิดตามปกติ
ผู้เล่นขณะนี้ 155 คน
ผู้ถูกแบน 41 ID
ตัวละครทั้งหมด  74,688 ตัว
ผู้เล่นทั้งหมด  80,243 ID
เซิฟเวอร์เปิด วัน
User ID
Password

  

แบบฟอร์มลงทะเบียนสมัครสมาชิก
   
User ID
  ตัวเลขหรือตัวอักษรภาษาอังกฤษ 5-15 ตัว
รหัสผ่าน
  ยืนยันรหัสผ่าน
รหัสลบตัวละคร
  ยืนยันรหัสลบตัวละคร
ชื่อเล่น
 
เลือกเพศ
  ชาย หญิง
E-mail
 

โปรดอ่านและทำความเข้าใจข้อตกลงข้างล่างนี้โดยละเอียดก่อนใช้บริการ เพื่อรักษาสิทธิประโยชน์ในการใช้บริการของท่าน

ข้าพเจ้าได้อ่าน ทำความเข้าใจ ยอมรับและยินดีปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไงดังกล่าวโดยไม่ข้อโต้แย้งหรือหลบเลี่ยง
รหัสตรวจสอบ